አብ ኢድ ህዝቢ ዘሎ ውሕስና ብዕምቀት ምህዳሰ

ብዘስላሰ ግደይ (መቐለ): ንዝተረኸቡ ዓወታት ንምዕቃብ በቢደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓ ዝፈጠሮ ናይ ምልዕዓል መንፈስን ናይዞም ዓወታት ምንጪ ዝኾነ ልምዓታዊ ዴሞክራሲ መስመርና ብዕምቀት ተረዲኡ ብዝለዓለ ዓቕሚ ንምፍፃም ዘለዎ ድልውነት በቢደረጅኡ ዘሎ መሪሕነት አብ ዝጀመሮም መድረኻት ይገለፅ አሎ፡፡ Open to read

Leave a Reply