በዓል ዋና ጉዳይ ወልቃይት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ባዕሉ ህዝቢ ወልቃይትን ጥራሕ እዩ!

Mekelle, August 31, 2016:

ህዝቢ ወልቃይት ኣብ መንነቱ ሕቶ የብሉን፡፡ኣብ መንነቱ ሕቶ ከምዘይብሉ ካብ ክልል ክሳብ ወረዳን ጣብያን ኣብ ዝነበሩ ህዝባዊ ኮንፈረንሳት ብዘየሻሚ መንገዲ ገሊፁ፣ብሰላማዊ ሰልፊ ኣቢሉ ድማ ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ዓለምን መልእኽቱ ኣሕሊፉ እዩ፡፡ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ጎንደር ንሕና ንፈልጠልኻ ዝብሉ ትምክሕተኛታት ብሽሙ እዙኹሉ ሰልፍን ዕግርግርን እንትግበሩ ኣብ ወልቃይት ግን ምንም ዝተልዓለ ነገር ኣይነበረን ህዝቢ ወልቃይት ናይእማን ሕቶ መንነት እንተዝነብሮ ኣብ ወልቃይትን ኸበባቢኡን እውን ዝለዓለ ሰልፍን ዕግርግርን ምነበረ፡፡እንተኾነ ግን ህዝቢ ወልቃይት ነቶም ንሕና ንፈልጠልኻ ዝብሉዋ ትምክሕተኛታት ብተግባር ማይ ክዘግኑ ዝገበረ ትግራዋይ መንነቱ ፈሊጡ ዝሓደረ ኩቡር ህዝቢ እዩ፡፡

ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ጉዳይ ወልቃይት ብቤት ምኽሪ ኢህወዴግ ዝተውሃበ ቅዋም መግለፂ ከምዚ ይብል‘’…..ኣብ ክልል ትግራይ ምስ ወልቃይት ተተሓሒዙ ዝተልዓለ ሕቶ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንሕገመንግስታዊ ስርዓት ማእኸል ገይሩ ክሪኦ ወሲኑ ኣሎ’’፡፡እዚ ቅዋም መግለፂ ብመሰረቱ ትክክለኛ እዩ፡፡ከም ህዝቢ ወልቃይት ዋላ ሕቶ ኣይሃልዎ ውልቀሰባት ዘልዐልዎ እንተኾነ እውን ከም መጠን ዴሞክራስያዊ ስርዓት ብዴሞክራስያዊ መንገዲ ምላሽ ምሃብ ትክክል እዩ ክኸውን፡፡እዚ ናይ ቤት ምኽሪ ኢህወዴግ ቅዋም መግለፂ ዘሕለፎ መልእኽቲ እንተሃለዎሐዚ እውን ናይ ወልቃይት በዓል ዋና ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ህዝቢ ወልቃይትን ጥራሕ ምዃኑ፣ ካብዚ ወፃኢ ኻሊእ ዝምልከቶ ኣካል ከምዘየለ እዩ፡፡እዚ ድማ ትኽክል እዩ፡፡

ሐዚ እውን ናይ ወልቃይት ጉዳይ ናይ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ህዝቢ ወልቃይትን ጥራሕ እዩ፡፡

Source :TPLFoffical

 

Leave a Reply