ቅዋም መግለፂ ካድረታትን ላዕለዎት ኣመራርሓን ህወሓት ማእኸላይ ዞባ

ክፋል እቲ መግለፂ ከምዝስዕብ ይንበብ:- “ንሕና ካድረታትን ላዕለዎት ኣመራርሓን ነቱ ተቓሊሱን ኣቃሊሱን ኣብዙይ ዘብፀሐና ባዓል ተመኩሮ ህዝቢ ትግራይ, ነባር ኣመራርሓ, ተጋደላይ, ጉድኣት ኪናትን ስድራ ስውኣትን, ሽግወየንትን ወየንትን እቲ ዝግበኦም ክብሪ እንተይሃብና :- ብኣናእሽተይ ዓወታት ሰኺርና, ብናይ ሕሶት ፀብፃብ ነኒባዕልና እናተመጏጎስናን እናዓገብናን ዘይበልዐ ህዝቢ ዝበልዐ እናምሰልና ብምፅናሕና ምኽንያት ክንሰርሖም ዝግበአና ስራሕቲ ብዘይምስራሕና ቁፅሩ ዘይንዓቕ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ፀፍሒ ድኽነት ንኽነብር ምኽንያት ኮይንና ፀኒሕና ኢና:: ብምኻኑ እውን እዚ ከቢድ ክሕደት እዙይ ብቕልጡፍ ንኽእረምን ህዝቢ ካብ ድኽነት ክናገፍ ስለዘለዎ, ህዝብና ንምኽሓስ ጠንቂቕና ክንሰርሕ ምኻንና ቃል ንኣቱ::” ምንጪ ሓበሬታ: ተሌቭዥን ትግራይ

Leave a Reply