ቅዋም መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

October 09/2017 – Mekelle: ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ነቲ ከም መቐፀልታ ብዕምቆት ናይ ምህዳስ መደብና ገይሩ ዝወሰዶ ካብ 22-28 መስከረም 2010 ዓ/ም ክካይዶ ዝፀንሐ ገምጋም ኣፈፃፅማ መደባት ውድብን መንግስትን 2009 ዓ/ም ብዓወት ዛዚሙ ኣሎ:: ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ንናይ ብዕምቆት ናይ ምህዳስ መደብና መበገሲ ዝኾኑና ናይ ውሽጢ ውድብናን ስርዓትናን ሓደጋታት ዝኾኑ ኣተሓሳስባን ተግባርን ኣካብነት ክራይ ብፅንዓት እናተቓለስና ዝሓዝናዮም ናይ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን መደባትና ኣብ ምዕዋት ዝነበሮ ጥንካረታትን ጉድለታትን ብዝርዝር ገምጊሙ ኣሎ:: Read the Press-Release

Leave a Reply