ቅዋም መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ድርብ ዕማም ኩነት ምህዳስ ሕድሪ ብሉፅ መራሒ መለስ ዜናውን ክብርታት ባህልናን ንሓደ ዕላማ !!

ህዝቢ ትግራይ ይበፅሖ ካብ ዝነበረ ብሄራውን ደርባውን ወፅዓ ክናገፍ፣ ምስ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ብሩህ ጐደና ህዳሰ ክኣቱ ተቓሊሶም ካብ ዘቃለሱ ደቂ ህዝቢ ውሸጢ ብሉፅ መራሒ መለስ ዜናዊ ዝስኣናላ መፋርቕ ወርሒ ነሓሰ ሓምሻይ ዓመት ኣቑፂራ። Read the full article

Leave a Reply