ቅዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

መበል 42 ዓመት 11 ለካቲት  ፍሉይ ዝገብሮ ብዕም ብምህዳስ ንመድረኻዊ ተልእኾና ንብቃዕ ብዝብል ቴማ ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ተሓድሶ ብምዕዋት ንዝተማልአን ብልጫ ንዘለዎም ሸቶታት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ኣብ ዝካየድ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ምብዓሉ ፍሉይ ይገብሮ፡፡ Read more

Leave a Reply