“ምስ ህዝቢ ምርኻብ ፍርቂ መንገዲ ዓወት‘ዩ”

“… ገፅ መራሕትና ካብ ዘይንርኢ፣ ንመራሕትና ካብ እንናፍቖም ዳርጋ 20 ዓመታት ኣቚፂርና፡፡  ናብ ከባቢና ሓንቲ መኪና እንተመፂኣ ኣንታ መን‘ኮን ሒዛ መፂኣ? እናበልና ብሃንቀውታ ነመዓዱ፡፡  ሎሚ ድሕሪ 20 ዓመት ምስ መራሒ ውድብና፣ ኣመሓዳሪ ትግራይ ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ ዓይኒ ንዓይኒ ስለዘረኣአየና ታሕጓስና ወሰን የብሉን፡፡ ድልየትና፣ ሃንቀውታና እዚ ስለዝነበረ፡፡ …”  Read the full article

Leave a Reply