ማሕበራዊ ረዲኤት ትግራይ (ማረት) ካብ ወረዳና ምልቃቓ ካብ ኣደና ከመዝተፈለና ተሰሚዑና።

Mekelle: ኣዶ ብብዙሕ ትምሰል። ኣዶ ርህርህቲ እያ። ኣዶ ካብ ዘለዋ ተካፍል፣ ኣፋ ሓዲጋ ድማ ኣፍ ውላዳ ተዐንግል ኣዶ። ኣዶ ውላዳ ከዓርቕ፣ ክጠሚ፣ ክሓምምን ክፈናቐልን ኣይትደልን። ስለዚ እዩ ሕብረተ ሰብና ፀገሙ ዝሽፍነሉ፣ ዝሕግዞን ኣብ ፀገሙ ዝበፅሐሉን ኣካል ወይ ትካል እንትረክብ ኣዶ እናበለ ዝምስሎ። Read the full report

Leave a Reply