መግለፂ ኮሚቴ መተሓባበሪ ሃንደበታዊ ተፈናቐልቲ ተጋሩ (Video)

መቐለ፣ ነሓሰ 28/2008 ዓ.ም

ንልዕሊ 40 ዓመት ኣብ ጎንደርን ከባቢኣን መነባብርኦም ዝገበሩን ዝተዋለዱን ተጋሩ ካብ ቤቶምን ንብረቶምን ብሃንደበታዊ ጉዑዙይ ስብከት ኢህአፓን ፀረ ሰላም ሓይልታትን ብዝተኻየደ ናይ ዘርኢ ምጥፋእ ፕሮፖጋንዳ ኣብ ጎንደርን ከባቢኣን ብዝተወለዐ ረብሻ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘነፃፀረ ሕሱም ምጥቃዕቲ ብምክያዱ ልዕሊ 4 ሺሕ ወገናት ብሱዳን ፣ማይካድራ፣ዳንሻን ማይ ፀብርን ኣቢሎም ናብ ክልሎም ትግራይ ኣትዮም ኣለዉ።

 

Leave a Reply