መድረኽ ተሃድሶ ህ.ወ.ሓ.ት ጀሚሩ!

Mekelle, September 20, 2016: ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፀጋታትን ፈተናታትን ሕሉፍ ጉዕዞ 15 ዓመታት ይግምግም ኣሎ።

እቲ መድረኽ “ጉዕዞ ህዳሰና ኣብ ውድብና ዘለዉ ፈተናታትን ሓደጋታትን” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዝሳለጥ ኮይኑ ሕሉፍ ጉዕዞ 15 ዓመታት እቲ ውድብ ክግምግም ጀሚሩ ኣሎ።

ብዘይካ’ዚ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣፈፃፅማ ስራሕ ሕሉፍ ዓመትን ሓፈሻዊ ትልሚ 2009ዓ.ም ክግምግም ትፅቢት ይግበር።

source: DWET

 

pictures from the meeting:

image image image

 

 

Leave a Reply