መደረ ተጋዳላይ ስዩም መስፍን ኣብ መዕፀዊ 7ይ ኮንፈረንስ ህወሓት

”ብፆት ናብዚ መድረክ እዚ ብእብሪት ኢና መፂናዮ ኣብ ከቢድ ጭንቂ ግን ድማ ብሙሉእ እምነትን ሓቦን ኒሕ ወነን ሕርቃንን ጣዕሳን እናተሰመዐና…ንብዓት ህዝብና ክንሕብሶ ዲና… ደም ዝነብዐ ህዝብና ግድን ነይሩ ኣብቲ እዋን…ኣብዚ እዋን እዚ ግና ዝኣመኖ ውድብ ዝሓቆፎ ውድብ ዝመልመሎ ውላዱ ስልጣነ ዓቲሩ… ልምዓት መሰል ዲሞክራሲ ሰናይ ምምሕዳርን ፍትሕን ከንግሰለይ ኢሉ ዝኣመኖ ውላድ እናጠለሞ ይከይድ ከም ዘሎ እናረኣየ ካልኣይ ሞት እናተሰመዖ እዩ…” ‘Listen to Audio below. Source: Aigaforum:-

 

Official Conference-Press-Release in Paper

Leave a Reply