መልእኽቲ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ

September 21, 2016, Washington DC:  ጨናፍርና ኣብ ዘለወኦ ከተማ ሓደ ካብ ኩሉ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ዝተዋጽአ ነዚ ጉዳይ ኣብ ሓባር ስራሕትና ዝሕግዝ ኮሚቴ ክምስርታ ነተሓሳስብ። ብምቕጻል ዝመጽእ ሃገራዊ ኮሚቴ ክዋቐርን ነዚ ጉዳይ ብማእኸልነት ዝከታተልን ክመርሕ ዝኽእልን ኣካል ክፍጠር እዩ። ስለዝኾነ ልዕል ኢሉ ዝተጠቐሰ ኮሚቴ ክትፈጥሩን ዝተፈናቐለ ህዝብና ዝሕገዘሉን ወገናውነትና እነረጋግጸሉን ናይ ገንዘብ ምትሕግጋዝ ክሳብ ኦክቶበር 15 ዝፍጸም ምንቅስቓስ ክትገብሩ በዚ ኣጋጣሚ ንዕድም። Open to read the whole message.

Leave a Reply