ሓዱሽ ዓመት ብሓዱሽ መንፈስን ተበግሶን

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን  ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንመላእ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጰያ እንኳዕ አብፀሓኩም አብፀሓና እንትብል ሃገርናን ክልልናን ብመስመር ትሃድሶ ዝነፀሩ ፖሊሲታትን ስትራቴጅታትን ሒዛ ኣብ መንገዲ ሱሉጥ ምዕባለ ካብ ትኣቱ እንሆ 15 ዓመታት ኣቑፂሩ ኣሎ ፡፡ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዚ ናይ ሎሚ ሓድሽ ዓመት እንትንቕበል እውን ዓወታትና ዓቂብና ዘጋጠሙና ፈተናታት ከምንሰግሮም ደጊሙ ብምርግጋፅ እዩ፡፡ Read the full message

Leave a Reply