ሓዱሽ ዓመት ብሓዱሽ መንፈስን ተበግሶን

Tigray-Hawelti

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን  ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንመላእ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጰያ እንኳዕ አብፀሓኩም አብፀሓና እንትብል ሃገርናን ክልልናን ብመስመር ትሃድሶ ዝነፀሩ ፖሊሲታትን ስትራቴጅታትን ሒዛ ኣብ መንገዲ ሱሉጥ ምዕባለ ካብ ትኣቱ እንሆ 15 ዓመታት ኣቑፂሩ ኣሎ ፡፡ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዚ ናይ ሎሚ ሓድሽ ዓመት እንትንቕበል እውን ዓወታትና ዓቂብና ዘጋጠሙና ፈተናታት ከምንሰግሮም ደጊሙ ብምርግጋፅ እዩ፡፡ Read the full message

Leave a Reply